Zanim wykonasz przelew, sprawdź jaki zastosować opis w przelewie (link).

Składka członkowska dla członków zwyczajnych Aeroklubu Lubelskiego obowiązująca w 2019 roku

W ramach opłaconej składki członkowie sekcji szybowcowej, spadochronowej, samolotowej, balonowej, mikrolotowej i modelarskiej zostają objęci ubezpieczeniem NNW.
PDF – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
PDF – INFORMACJA O ROZSZERZENIU OWU

 

Sekcje: szybowcowa, samolotowa, spadochronowa, balonowa, mikrolotowa

przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 10 marca 2019 składka wynosi:
492 zł/rok – osoby pracujące,
276 zł/rok – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia oraz studenci (niepracujący), którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Składka wpłacona po 10 marca 2019 wynosi:
62 zł miesięcznie – osoby pracujące,
42 zł miesięcznie – uczniowie i studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Wpisowe do Aeroklubu:
620 zł – osoby pracujące,
420 zł – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia; studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia

 

Sekcja Modelarska

przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 10 marca 2019 składka wynosi:
300 zł/rok – osoby pracujące,
180 zł/rok – młodzież pow. 16 roku życia; studenci studiów dziennych do 25 roku życia,
78 zł/rok – młodzież poniżej 16 roku życia, emeryci,

Opłata manipulacyjna przy przeniesieniu z sekcji Modelarskiej do pozostałych sekcji:
200 zł – młodzież pow. 16 roku życia; studenci (niepracujący) do 25 roku życia,
500 zł – pozostali,

Składka wpłacona po 10 marca 2019 wynosi:
100 zł* za pierwszy m-c, 40 zł/ za kolejne miesiące – osoby pracujące,
80 zł* za pierwszy m-c, 20 zł/ za kolejne miesiące – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia, studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia,
60 zł* za pierwszy m-c, 1 zł/ za kolejne miesiące członkowie poniżej 16 roku życia, emeryci,

Wpisowe do Aeroklubu:
100 zł – członkowie pow. 16 roku życia,
0 zł – młodzież poniżej 16 roku życia,

 

Sekcja Historyczna

Sekcja Historyczna
1 zł/miesiąc – emeryci i renciści
20 zł/miesiąc – pozostali
Opłata manipulacyjna przy przeniesieniu z sekcji Modelarskiej do pozostałych sekcji:
200 zł – młodzież pow. 16 roku życia; studenci (niepracujący) do 25 roku życia,
500 zł – pozostali,

 

Członkowie zwyczajni Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.

Podstawa: Uchwała  Zarządu nr 61/01/2019  z dnia 18-01-2019

 

 

Opłaty za działalność sportową w Aeroklubie Lubelskim w 2018 za loty szkolne, treningowe dla członków zwyczajnych

SAMOLOTY
Cessna 152 480 zł/h loty szkolne
Cessna 152 410 zł/h – loty PIC
Cessna 172N 630 zł/h
JAK-12A 800 zł/h
AN-2 2700 zł/h
Socata Rallye 235e 810 zł/h szkolenie
SZYBOWCE
Przedpłata, lub rozliczenie w terminie do 14 dni od daty lotu do zaksięgowania na koncie
hol szybowca za samolotem 8 zł/min
start za wyciągarką 23 zł/ciąg
opłata resursowa za lot szkolny, treningowy i zawodniczy szybowcem
jednomiejscowym 35 zł/h
dwumiejscowym 50 zł/h
transport szybowca samochodem –
nie dotyczy lądowania w locie termicznym nadlotniskowym
1,20 zł/km
wynagrodzenie dla wyciągarkowego brutto 7 zł/ciąg
Opłaty sekcyjne dodatkowe
Za wysłanie wezwania do zapłaty po terminie płatności 100 zł

Opłaty za działalność sportową w Aeroklubie Lubelskim w 2018 za loty szkolne, treningowe dla członków stowarzyszonych

SAMOLOTY
Cessna 152 540 zł/h
Cessna 172N 820 zł/h
JAK-12A 1000 zł/h
AN-2 2700 zł/h
Socata Rallye 235e 760 zł/h PIC
Socata Rallye 235e 830 zł/h szkolenie
teoretyczny kurs samolotowy PPL(A)
bezpłatne w przypadku szkolenia praktycznego w ALb.
1000 zł
Praktyczny kurs samolotowy PPL(A) 45 h lotów 21600 zł
Lot zapoznawczy ze szkoleniem
Cessna 152 11 zł/min
Cessna 172 / Socata 15 zł/min
Jak-12A 17 zł/min
SZYBOWCE
szkolenie podstawowe za wyciągarką 4000 zł
hol za samolotem – nie dotyczy szkolenia podstawowego 12 zł/min
start za wyciągarką – nie dotyczy szkolenia podstawowego 25 zł/ciąg
Opłata resursowa za lot szkolny, treningowy i zawodniczy szybowcem:
jednomiejscowym 90 zł /h
dwumiejscowym 100 zł /h
lot zapoznawczy ze szkoleniem
start za wyciągarką 150 zł
start za samolotem (za lot do 30 min) 300 zł + 3 zł/min*

* po przekroczeniu 30 min lotu

Jeżeli członek stowarzyszony kupuje jednorazowo powyżej min. 10 godzin, obowiązuje cena jak dla członka zwyczajnego – płatne z góry.

 

Cennik za działalność sportową dla sekcji spadochronowej dla członków  zwyczajnych i stowarzyszonych w roku 2018:

S. SPADOCHRONOWA – członkowie zwyczajni
Skok z wysokości do 1500 m 40 zł – własny sprzęt/ 70 zł – sprzęt Aeroklubu
Skok z wysokości do 3000 m 70 zł – własny sprzęt/ 100 zł – sprzęt Aeroklubu
Opłata ryczałtowa sekcji za niekompletny wylot 40 zł / miejsce
Opłata za skok -skoczek wyrzucający 100 %

S. SPADOCHRONOWA – członkowie stowarzyszeni
Podstawowy kurs teoretyczny spadochronowy 570 zł
Za pierwszy skok(w tym spadochron i nadzór) 190 zł
Za drugi skok (w tym spadochron i nadzór) 170 zł
Za trzeci skok ( w tym spadochron i nadzór) 150 zł
Za kolejne skoki z wysokości do 1500m (w tym spadochron i nadzór) 100 zł
Za kolejne skoki z wysokości do 3000m (w tym spadochron i nadzór) 150 zł
Za skok z wysokości do 1500 m z wykorzystaniem własnego sprzętu 50 zł
Za skok z wysokości do 3000 m z wykorzystaniem własnego sprzętu 100 zł
KWT 30 zł
KTS 30 zł
Szkolenie wznawiające 200 zł
Przeszkolenie „14 dniowe” 15 zł
Roczna składka sekcyjna ( nie zawiera NNW) 10 zł*
*) składka nie obowiązuje w pierwszym sezonie szkolenia podstawowego
Roczna składka sekcyjna w pierwszym roku szkolenia ( zawiera NNW ) 51 zł

Skoki zapoznawcze w tandemie:
Skok tandemowy 750 zł
Skok tandemowy z filmowaniem instruktażowym (z ręki) przez skoczka instruktora 900 zł
Skok tandemowy z filmowaniem instruktażowym wykonane przez skoczka kamerzystę 1000 zł

Skoczkowie posiadających ważną Licencję Sportową Aeroklubu Polskiego, nie będący członkami
Aeroklubu Lubelskiego mogą wykonywać skoki, bez konieczności składania deklaracji – zgodnie z
cennikiem jak członkowie stowarzyszeni.