Aeroklub Lubelski posiada organizację zarządzania ciągłą zdatnością do lotu CAMO zatwierdzoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wg wymagań Part M/G (Certyfikat PL.MG.033), a także organizację obsługową wykonującą obsługę techniczną i naprawy sprzętu lotniczego zatwierdzoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wg wymagań Part M/F (Certyfikat PL.MF.022).

Certyfikat PL.MF.022

 

Certyfikat PL.MG.033