Aeroklub Lubelski w Radawcu
Radawiec Duży 272A
21-030 Motycz, Polska

Telefon: +48 (81) 503 07 90
Fax: wewnętrzny 22
Wieża: wewnętrzny 25

Załoga

Dyrektor – Adam Gruszeckitel.: wewn. 21
dyrektor@aeroklub.lublin.pl

Kierownik Szkolenia (HT) – Grzegorz Piwowarski
tel.: wewn. 24 tel.kom.: 603 303 226
szkolenie@aeroklub.lublin.pl

Szef Techniczny – Karol Ćwik
Kierownik CAMO – Robert Doliński
tel.: wewn. 23
techniczny@aeroklub.lublin.pl

Z-ca Kierownika Szkolenia ds. samolotowych
Jakub Stroiński tel.kom.: 605 891 391
tel.: wewn. 24
instruktorsamolotowy@aeroklub.lublin.pl

Księgowość – Anna Jabłoniec
tel./fax: wewn. 22
ksiegowosc@aeroklub.lublin.pl

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Lubartowie
SWIFT- POLUPLPR
Nr rach.: PL 69 8707 0006 0029 7888 2000 0001

NIP: 713-23-71-033
REGON: 430387693
Numer KRS: 0000038990

Kamera ONLINE

Kamera Online
Obraz odświeżany co 3 min. Większy obraz.