Zarząd:

 1. Prezes: Sławomir Zagojski
 2. Wiceprezes: Andrzej Oczkowski
 3. Wiceprezes: Andrzej Maciejewski
 4. Skarbnik: Wojciech Grabarz
 5. Sekretarz: Monika Sobiech-Misiurek
 6. Piotr Józefacki
 7. Sławomir Kozik
 8. Jacek Gawlik
 9. Rajmund Juchniewicz
 10. Zbigniew Szkoda

Komisja Rewizyjna:

 1. Adam Załęski
 2. Włodzimierz Rogulski
 3. Józef Ziemba
 4. Agnieszka Styczyńska
 5. Tomasz Wziątek

Sąd Koleżeński:

 1. Annę Syrokę –Bojarczyk
 2. Leszek Wołosowicz
 3. Ewa Wąsik
 4. Adam Kruszyńskiego
 5. Marka Furtaka

Dokumenty

Regulamin Organizacyjny Działalności Zarządu Aeroklubu Lubelskiego
Data aktualizacji 13 czerwca 2015 r. – PDF