Zarząd:

 1. Prezes: Władysław Bubień
 2. Wiceprezes: Jerzy Pyza
 3. Wiceprezes: Sławomir Zagojski
 4. Skarbnik: Wojciech Grabarz
 5. Sekretarz: Monika Sobiech
 6. Piotr Józefacki
 7. Mirosław Skrzypiec
 8. Andrzej Oczkowski
 9. Jacek Gawlik
 10. Zbigniew Szkoda

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący: Adam Załęski
 2. Włodzimierz Rogulski
 3. Piotr Zawół
 4. Agnieszka Styczyńska
 5. Ewa Wąsik

Sąd Koleżeński:

 1. Piotr Kamienobrodzki – Przewodniczący
 2. Leszek Wołosowicz – Wiceprzewodniczący
 3. Leszek Duda – Sekretarz
 4. Bartłomiej Thum – Członek sądu
 5. Stanisław Arabski – Członek sądu

Dokumenty

Regulamin Organizacyjny Działalności Zarządu Aeroklubu Lubelskiego
Data aktualizacji 13 czerwca 2015 r. – PDF