W dniach 24-26 lutego 2006 r. rozegrano 40 Jubileuszowe Lubelskie Zimowe Zawody Samolotowe. Do rywalizacji stanęło 17 załóg z 11 aeroklubów regionalnych. Zawodnicy mieli do dyspozycji samoloty PZL 104 Wilga, Jak 12, Cessna 152 i 3Xtrim. Dzięki wysiłkom organizatorów i pięknej, jak na zimę pogodzie udało się rozegrać 2 konkurencje nawigacyjne.

Wyniki Jubileuszowych Zawodów

Konkurencja precyzyjna:
1. Krzysztof Skrętowicz, Piotr Koper – Aeroklub Opolski – 269 pk.
2. Michał Osowski, Tomasz Michalski – Aeroklub Częstochowski – 328 pk.
3. Waldemar Jaworski, Tadeusz Telkowski – Aeroklub Świdnik – 329 pk.

Konkurencja rajdowa:
1. Michał Wieczorek, Katarzyna Dunin – Aeroklub Krakowski – 334 pk.
2. Michał Osowski, Tomasz Michalski – Aeroklub Częstochowski – 478 pk.
3. Michał Bartler, Michał Sura – Aeroklub Lubelski – 329 pk.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

 1. Katarzyna Dunin-Majewska i Michał Wieczorek
  Aeroklub Krakowski, PZL-104 Wilga
 2. Michał Osowski i Tomasz Michalski
  Aeroklub Częstochowski, Cessna 152
 3. Krzysztof Skrętowicz i Piotr Koper
  Aeroklub Opolski, 3xtrim
 4. Waldemar Jaworski i Tadeusz Telkowski
  Aeroklub Świdnik, PZL-104 Wilga
 5. Michał Bartler i Michał Sura
  Aeroklub Lubelski, Cessna 152

Inne nagrody i wyróżnienia:

 • “Skrzydlaci Wapniacy” dla najstarszej drużyny zawodów, tytuł nadany przez Radę Starych Gawronów przy Klubie Seniorów Lotnictwa:
  Aeroklub Świdnik – załoga: Waldemar Jaworski i Tadeusz Telkowski
   
 • “Skrzydlaty Ikar” dla najmłodszych zawodników:
  23-letni Paweł Strokowski i 19-letni Igor Świtakowski – z Aeroklubu Chełmskiego
   
 • “Fair Play” dla załogi z Gliwic – Wojciech Gola i Wojciech Szyszka
  (Pilot i nawigator odstąpili swoje miejsce na liście kolegom, którzy z powodu problemów technicznych swojej maszyny mogli w ogóle nie polecieć.)

Protokół Komisji Sportowej – szczegółowe wyniki (plik pdf)