Dane techniczne:
Rozpiętość: 17,805 m
Długość: 8,21 m
Wysokość: 1,7 m
Powierzchnia nośna: 20,0 m
Wydłużenie: 15,85
Cięciwa skrzydła (u nasady): 1,664 m
Cięciwa skrzydła (końcowa): 0,51 m
Wznios skrzydła: 40
Profil skrzydła: NACA 43018 > 43012A
Rozpiętość usterzenia wysokości: 3,632 m
Szerokośc kabiny: 0,62 m
Masa własna: 345 kg
Masa użyteczna: 195 kg
Maks. masa startowa: 540 kg
Maks. obciążenie powierzchni: 24,4 kg/m2
Doskonałość (przy 80 km/h): 26
Pręd. ekonom. (przy opadaniu 0,6 m/s): 70 km/h
Prędkość dopuszczalna: 200 km/h
Prędkość minimalna: 60 km/h
Dopuszczalna prędkość holowania: 140 km/h
Dopuszczalna prędkość za wyciągarką: 115 km/h
Dopuszczalne współczynniki przeciążeń: +6,0 / -3,0
Współczynniki obciążeń niszczące : +10,5 / -5,25

Dane eksploatacyjne szybowców dotyczą szybowców nowych. Nie uwzględniono w nich ograniczeń ze względu na biuletyny oraz specyfikę danego egzemplarza szybowca.