Zanim wykonasz przelew, sprawdź jaki zastosować opis w przelewie (link).

Składka członkowska dla członków zwyczajnych Aeroklubu Lubelskiego obowiązująca w 2021 roku

W ramach opłaconej składki członkowie sekcji szybowcowej, spadochronowej, samolotowej, balonowej, mikrolotowej i modelarskiej zostają objęci ubezpieczeniem NNW.
PDF – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
PDF – INFORMACJA O ROZSZERZENIU OWU

Sekcje: szybowcowa, samolotowa, spadochronowa, balonowa, mikrolotowa

przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 31 marca 2021 r. składka wynosi:
500 zł/rok – osoby pracujące,
300 zł/rok – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia oraz studenci (niepracujący), którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Składka wpłacona po 31 marca 2021 wynosi:
65 zł miesięcznie – osoby pracujące,
45 zł miesięcznie – uczniowie i studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Wpisowe do Aeroklubu:
620 zł – osoby pracujące,
420 zł – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia; studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia

Sekcja modelarska

200 zł/rok – osoby pracujące, emeryci
100 zł/rok – młodzież powyżej 16 roku życia; studenci studiów dziennych do 25 roku życia
70 zł/rok – młodzież poniżej 16 roku życia

Wpisowe do Aeroklubu:
100 zł – członkowie pow. 16 roku życia,
0 zł – młodzież poniżej 16 roku życia,

Sekcja historyczna

Dla członków zwyczajnych, przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 31 marca 2021 r. składka wynosi: 200 zł/rok
Dla członków zwyczajnych składka wpłacona po 31 marca 2021 wynosi: 20 zł/miesiąc

Opłata manipulacyjna przy przeniesieniu z Sekcji Historycznej do pozostałych sekcji:
200 zł – młodzież pow. 16 roku życia; studenci (niepracujący) do 25 roku życia,
500 zł – pozostali,

Członkowie zwyczajni Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.

Składka członkowska dla członków stowarzyszonych i wspierających Aeroklubu Lubelskiego obowiązująca w 2021 roku

Roczne świadczenie sekcyjne dla członków stowarzyszonych i wspierających – zawiera ubezpieczenie NNW (nie dotyczy w 1 roku szkolenia podstawowego).

Sekcje: samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, mikrolotowa

280 zł/rok – młodzież szkolna i studenci studiów dziennych do 25 roku życia
500 zł/rok – pozostali

Sekcja balonowa:

180 zł/rok – młodzież szkolna i studenci studiów dziennych do 25 roku życia
300 zł/rok – pozostali

Sekcja modelarska: 

200 zł/rok – osoby pracujące
100 zł/rok – młodzież pow. 16 roku życia; studenci studiów dziennych do 25 roku życia
70 zł/rok – młodzież poniżej 16 roku życia, emeryci

Sekcja historyczna:

1 zł/miesiąc

[Wysokość składek na 2021 rok na podstawie Uchwały Zarządu Nr 203/03/2021 z dnia 6 marca 2021 roku oraz Uchwały Nr 206/03/2021 z dnia 24 marca 2021 roku]

Opłaty za działalność sportową w Aeroklubie Lubelskim za loty, skoki szkolne i treningowe w 2021 roku.

SEKCJA SAMOLOTOWA
Cessna 152 z instruktorem 580 zł/h
Cessna 152 PIC 480 zł/h
Cessna 152 PIC (pakiet 10 godzin) 4550 zł
Cessna 152 PIC (pakiet 20 godzin) 8 800 zł
Cessna 152 praktyczny kurs do PPL(A) 45 h lotu 26 100 zł
Cessna 172N z instruktorem 750 zł/h
Cessna 172N PIC 650 zł/h
Cessna 172 PIC (pakiet 10 godzin) 6 250 zł
Cessna 172 PIC (pakiet 20 godzin) 12 200 zł
Cessna 172N kurs praktyczny do PLL(A) 45 godzin lotów 32 400 zł
JAK-12A z instruktorem 950 zł/h
JAK-12A PIC 850 zł/h
AN-2 3000 zł/h
Socata Rallye 235e z instruktorem 900 zł/h
Socata Rallye 235e PIC 800 zł/h
Lot zapoznawczy ze szkoleniem 20 zł/min
Teoretyczny stacjonarny kurs samolotowy PPL(A) (min. 5 osób) 1000 zł

 

SEKCJA SZYBOWCOWA
Szkolenie podstawowe za wyciągarką (max 70 lotów, wykonane w 2021 roku) 4500 zł
Szkolenie “popodstawowe” ćwiczenie na celność – pakiet 1500 zł
Loty szkolne zapoznawcze:
po kręgu – start za wyciągarką (do 10 minut) 200 zł
po kręgu – start za samolotem (do 10 minut) 300 zł
termiczny – start za wyciągarką (do 30 minut) 270 zł
termiczny – start za samolotem (do 30 minut) 350 zł
Hol szybowca za samolotem 10 zł/min
Start za wyciągarką 25 zł/ciąg
Opłata resursowa za lot szkolny, treningowy i zawodniczy szybowcem:
jednomiejscowym 45 zł /h
dwumiejscowym – solo 60 zł /h
dwumiejscowym z instruktorem 78 zł /h
Pakiet godzin szybowcem jednomiejscowym
20 godzin 840 zł
30 godzin 1200 zł
50 godzin 1900 zł
Transport szybowca po lądowaniu w terenie przygodnym bezpłatny dla pilotów-uczniów
 
piloci licencjonowani:
1,50 zł/km
Loty warunkowe do odznak szybowcowych dla pilotów do 21 r.życia, potwierdzone przez Komisarza Sportowego na podstawie decyzji Komisji AP zwolnione 
z opłat za resurs szybowca (start płatny)

 
 

SEKCJA SPADOCHRONOWA
Skok z wysokości do 1500 m:
członek zwyczajny – sprzęt własny 55 zł
członek zwyczajny – sprzęt klubowy 105 zł
członek stowarzyszony – sprzęt własny 65 zł
członek stowarzyszony – sprzęt klubowy 115 zł
członek stowarzyszony (składka roczna 10,00 zł) – sprzęt własny 70 zł
członek stowarzyszony (składka roczna 10,00 zł) – sprzęt klubowy 120 zł
Skok z wysokości do 3000 m:
członek zwyczajny – sprzęt własny 85 zł
członek zwyczajny – sprzęt klubowy 135 zł
członek stowarzyszony – sprzęt własny 90 zł
członek stowarzyszony – sprzęt klubowy 140 zł
członek stowarzyszony (składka roczna 10,00 zł) – sprzęt własny 100 zł
członek stowarzyszony (składka roczna 10,00 zł) – sprzęt klubowy 150 zł
Teoretyczny Kurs Spadochronowy (w tym NNW) 650 zł
Skoki po szkoleniu:
Skok 1-3 190 zł
Skok 4-10 170 zł
Skok 11-20 150 zł
Skok 21- do uzyskania Św.Kw. zgodnie z cennikiem członka stowarzyszonego
    Nadzór instruktora do 21.skoku do uzyskania Św.Kw. 10 zł
Szkolenie wznawiające 200 zł
Przeszkolenie 14 dniowe 15 zł
Skok zapoznawczy w tandemie:
bez filmowania 750 zł
SELFIE – z filmowaniem przez instruktora 900 zł
PREMIUM – z filmowaniem przez kamerzystę 1000 zł
VIP – z filmowaniem przez dodatkowego kamerzystę oraz przez instruktora 1150 zł
dla grup powyżej 3 osób 700 zł
Dokupienie opcji filmowania bez wcześniejszej rezerwacji +50zł do ceny regularnej
Wypożyczenie:
kasku i gogli 5 zł
wysokościomierza 5 zł
kombinezonu 5 zł

  

VOUCHERY na skoki spadochronowe
Skok zapoznawczy w tandemie:
bez filmowania 750 zł
SELFIE – z filmowaniem przez instruktora 900 zł
PREMIUM – z filmowaniem przez kamerzystę 1000 zł
VIP – z filmowaniem przez dodatkowego kamerzystę oraz przez instruktora 1150 zł
Szkolenie spadochronowe static line
Teoretyczny Kurs Spadochronowy Static Line 650 zł
Teoretyczne szkolenie spadochronowe SL z 3 skokami* 1200 zł

*bez możliwości zwrotu pieniędzy w przypadku nie wykorzystania wszystkich skoków

  

SEKCJA BALONOWA
– za wydanie zaświadczenia o ukończeniu balonowego szkolenia praktycznego 1000 zł

 

  1. Członkowie Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.
  2. Członkowie sekcji samolotowej i spadochronowej regulują płatności w danym dniu wykonywania lotów/skoków.
  3. Członkowie sekcji szybowcowej regulują płatności za loty, hole i ciąg
    w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wykonania lotu/ów.
  4. Opłata za nocleg w pokojach pilotów – 25 zł/osoba/doba.
  5. Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty po terminie płatności – 100 zł.

[Cennik opłat na podstawie Uchwały Zarządu Nr 205/03/2021 z dnia 16 marca 2021 roku.]