Zanim wykonasz przelew, sprawdź jaki zastosować opis w przelewie (link).

Składka członkowska dla członków zwyczajnych Aeroklubu Lubelskiego obowiązująca w 2019 roku

W ramach opłaconej składki członkowie sekcji szybowcowej, spadochronowej, samolotowej, balonowej, mikrolotowej i modelarskiej zostają objęci ubezpieczeniem NNW.
PDF – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
PDF – INFORMACJA O ROZSZERZENIU OWU

 

Sekcje: szybowcowa, samolotowa, spadochronowa, balonowa, mikrolotowa

przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 10 marca 2019 składka wynosi:
492 zł/rok – osoby pracujące,
276 zł/rok – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia oraz studenci (niepracujący), którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Składka wpłacona po 10 marca 2019 wynosi:
62 zł miesięcznie – osoby pracujące,
42 zł miesięcznie – uczniowie i studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Wpisowe do Aeroklubu:
620 zł – osoby pracujące,
420 zł – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia; studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia

 

Sekcja Modelarska

przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 10 marca 2019 składka wynosi:
300 zł/rok – osoby pracujące,
180 zł/rok – młodzież pow. 16 roku życia; studenci studiów dziennych do 25 roku życia,
78 zł/rok – młodzież poniżej 16 roku życia, emeryci,

Opłata manipulacyjna przy przeniesieniu z sekcji Modelarskiej do pozostałych sekcji:
200 zł – młodzież pow. 16 roku życia; studenci (niepracujący) do 25 roku życia,
500 zł – pozostali,

Składka wpłacona po 10 marca 2019 wynosi:
100 zł* za pierwszy m-c, 40 zł/ za kolejne miesiące – osoby pracujące,
80 zł* za pierwszy m-c, 20 zł/ za kolejne miesiące – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia, studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia,
60 zł* za pierwszy m-c, 1 zł/ za kolejne miesiące członkowie poniżej 16 roku życia, emeryci,

Wpisowe do Aeroklubu:
100 zł – członkowie pow. 16 roku życia,
0 zł – młodzież poniżej 16 roku życia,

Sekcja Historyczna

Sekcja Historyczna
1 zł/miesiąc – emeryci i renciści
20 zł/miesiąc – pozostali
Opłata manipulacyjna przy przeniesieniu z sekcji Modelarskiej do pozostałych sekcji:
200 zł – młodzież pow. 16 roku życia; studenci (niepracujący) do 25 roku życia,
500 zł – pozostali,

 

Członkowie zwyczajni Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.

Podstawa: Uchwała  Zarządu nr 61/01/2019  z dnia 18-01-2019

 

 

Opłaty za działalność sportową w Aeroklubie Lubelskim za loty, skoki szkolne i treningowe w 2019 roku.

SEKCJA SAMOLOTOWA
Cessna 152 z instruktorem 558 zł/h
Cessna 152 PIC 456 zł/h
Cessna 152 PIC (pakiet 10 godz.) 4300 zł
Cessna 152 praktyczny kurs do PPL(A) 45 h lotu 25 110 zł
Cessna 152 lot zapoznawczy ze szkoleniem 11 zł/min
Cessna 172N 690 zł/h
Cessna 172N PIC 630 zł/h
Cessna 172 PIC (pakiet 10 godz.) 6000 zł/h
Cessna 172N lot zapoznawczy ze szkoleniem 15 zł/min
JAK-12A 935 zł/h
JAK-12A PIC 800 zł/h
JAK-12A lot zapoznawczy ze szkoleniem 17 zł/min
AN-2 3000 zł/h
Socata Rallye 235e z instruktorem  935 zł/h
Socata Rallye 235e PIC 800 zł/h
Socata Rallye 235e lot zapoznawczy ze szkoleniem 15 zł/min 
Teoretyczny stacjonarny kurs samolotowy PPL(A) (min. 5 osób) 1000 zł
Dodatkowe:
Za wysłanie wezwania do zapłaty po terminie płatności 100 zł
Roczne świadczenie sekcyjne dla członków stowarzyszonych
i wspierających- zawiera ubezpieczenie NNW
(nie dotyczy w 1 roku szkolenia podstawowego )
– młodzież szkolna i studenci studiów dziennych do 25 roku życia
– pozostali
280 zł/rok
500 zł/rok

 

 

SEKCJA SZYBOWCOWA
szkolenie podstawowe za wyciągarką (max 70 lotów do 31.12.2019) 4000 zł
Lot szkolny zapoznawczy po kręgu – start za wyciągarką (do 8 min) 200 zł
Lot szkolny zapoznawczy termiczny – start za wyciągarką 200 zł + 3 zł/min
Lot szkolny zapoznawczy po kręgu start za samolotem (do 10 min) 300 zł
Lot szkolny zapoznawczy termiczny – start za samolotem 350 zł + 3 zł/min
hol szybowca za samolotem 9 zł/min
start za wyciągarką 25 zł/ciąg
Opłata resursowa za lot szkolny, treningowy i zawodniczy szybowcem:
jednomiejscowym 36 zł /h
dwumiejscowym – solo 50 zł /h
dwumiejscowym z instruktorem 66 zł /h
Transport szybowca po lądowaniu w terenie przygodnym 1,20 zł/km
Zaliczone loty warunkowe do odznak szybowcowych zwolnione z opłat
Dodatkowe:
Za wysłanie wezwania do zapłaty po terminie płatności 100 zł
Roczne świadczenie sekcyjne dla członków stowarzyszonych
i wspierających – zawiera ubezpieczenie NNW (nie dotyczy w 1 roku szkolenia podstawowego)
– młodzież szkolna i studenci studiów dziennych do 25 roku życia
– pozostali
280 zł/rok
500 zł/rok

 
 
 

SEKCJA SPADOCHRONOWA
Skok z wysokości do 1500 m – sprzęt własny 45 zł
Skok z wysokości do 1500 m – sprzęt Aeroklubu 75 zł
Skok z wysokości do 3000 m – sprzęt własny 75 zł
Skok z wysokości do 3000 m – sprzęt Aeroklubu 105 zł
Teoretyczny Kurs Spadochronowy (w tym NNW) 630 zł
Pierwszy samodzielny skok spadochronowy 195 zł
Drugi samodzielny skok spadochronowy 175 zł
Trzeci samodzielny skok spadochronowy 155 zł
Szkolenie wznawiające 200 zł
Przeszkolenie 14 dniowe 15 zł
Skok zapoznawczy w tandemie 750 zł
Skok zapoznawczy w tandemie z filmowaniem przez instruktora 900 zł
Skok zapoznawczy w tandemie z filmowaniem przez dodatkowego kamerzystę 1000 zł
Dodatkowe:
Za wysłanie wezwania do zapłaty po terminie płatności 100 zł
Roczne świadczenie sekcyjne dla członków stowarzyszonych
i wspierających – zawiera ubezpieczenie NNW
(nie dotyczy w 1 roku szkolenia podstawowego )
– młodzież szkolna i studenci studiów dziennych do 25 roku życia
– pozostali
280 zł/rok
500 zł/rok
SEKCJA MIKROLOTOWA
Roczne świadczenie sekcyjne dla członków stowarzyszonych
i wspierających – zawiera ubezpieczenie NNW
(nie dotyczy w 1 roku szkolenia podstawowego )
– młodzież szkolna i studenci studiów dziennych do 25 roku życia
– pozostali
280 zł/rok
500 zł/rok
SEKCJA MODELARSKA, BALONOWA
Roczne świadczenie sekcyjne dla członków stowarzyszonych
i wspierających – zawiera ubezpieczenie NNW
(nie dotyczy w 1 roku szkolenia podstawowego )
– młodzież szkolna i studenci studiów dziennych do 25 roku życia
180 zł
– pozostali 300 zł
– za wydanie zaświadczenia o ukończeniu balonowego szkolenia praktycznego 1000 zł
  1. Członkowie Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.
  2. Członkowie sekcji samolotowej i spadochronowej regulują płatności w danym dniu wykonywania lotów/skoków.
  3. Członkowie sekcji szybowcowej regulują płatności za loty, hole i ciąg
    w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wykonania lotu/ów.
  4. Opłata za nocleg w pokojach pilotów – 25 zł/osoba/doba.