Składka członkowska dla członków zwyczajnych Aeroklubu Lubelskiego obowiązująca w 2017 roku.

W ramach opłaconej składki członkowie sekcji szybowcowej, spadochronowej, samolotowej, balonowej, mikrolotowej i modelarskiej zostają objęci ubezpieczeniem NNW.

Sekcje Szybowcowa, Samolotowa, Spadochronowa, Balonowa, Mikrolotowa

przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 31 marca 2017 składka wynosi:
480 zł/rok* – osoby pracujące,
264 zł/rok* – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia oraz studenci (niepracujący), którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Składka wpłacona po 31 marca 2017 wynosi:
60 zł miesięcznie – osoby pracujące,
40 zł miesięcznie – uczniowie i studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Wpisowe do Aeroklubu:
600 zł – osoby pracujące,
300 zł – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia; studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia

Sekcje Modelarska

przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 31 marca 2017 składka wynosi:
291 zł/rok – osoby pracujące,
171 zł/rok – młodzież pow. 16 roku życia; studenci studiów dziennych do 25 roku życia,
63 zł/rok – młodzież poniżej 16 roku życia, emeryci,

Składka wpłacona po 31 marca wynosi:
91 zł* za pierwszy m-c, 40 zł/ za kolejne miesiące – osoby pracujące,
71 zł* za pierwszy m-c, 20 zł/ za kolejne miesiące – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia, studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia,
52 zł* za pierwszy m-c, 1 zł/ za kolejne miesiące członkowie poniżej 16 roku życia, emeryci,

Wpisowe do Aeroklubu:
100 zł – członkowie pow. 16 roku życia,
0 zł –- młodzież poniżej 16 roku życia,

Sekcja Historyczna

Sekcja Historyczna – 1 zł/m-c – emeryci,
Opłata manipulacyjna przy przeniesieniu z sekcji Modelarskiej do pozostałych sekcji:
200 zł – młodzież pow. 16 roku życia; studenci (niepracujący) do 25 roku życia,
500 zł – pozostali,

Członkowie zwyczajni Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.

 

Podstawowe szkolenie szybowcowe: za wyciągarką: 4000 zł

Powyższe ceny obejmują kurs teoretyczny i praktyczny (zgodny z Programem Szkolenia Szybowcowego Aeroklubu Polskiego). Kurs teoretyczny 800 zł zaliczany jest w poczet szkolenia praktycznego w Aeroklubie.

*refundacja oznacza, że uczeń płacąc za szkolenie w podanej cenie pokrywa rzeczywiste koszty szkolenia szybowcowego (aeroklub nie czerpie zysków z działalności szkoleniowej)

 

Cennik 2017 sekcje: szybowcowa, samolotowa – PDF