Dane Techniczne

Rozpiętość : 15,0 m
Długość: 6,985 m
Wysokość: 1,59 m
Szerokość kabiny: 0,58 m
Wydłużenie: 19,4
Powierzchnia nośna: 11,6 m2
Wznios skrzydła:
Max. obciążenie powierzchni: 33,1 kg/m2
Masa własna: 257 kg
Max masa w locie: 385 kg
Ciężar użyteczny: 128 kg
Doskonałość: 38
przy prędkości: 97 km/h
Minimalne opadanie: 0,68 m/s
przy prędkości: 73 km/h
Prędkość min. : ~ 65 km/h
Prędkość dopuszczalna: 250 km/h
Prędkość dopuszczalna w powietrzu burzliwym: 170 km/h
Współczynnik obciążeń dopuszczalnych: + 6,0 / – 3,0
Współczynnik obciążeń niszczących: + 10,5 / – 5,2

Dane eksploatacyjne szybowców dotyczą szybowców nowych. Nie uwzględniono w nich ograniczeń ze względu na biuletyny oraz specyfikę danego egzemplarza szybowca.

Więcej informacji o Cobra SZD-36 A 15 http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd36.htm