Aeroklub Lubelski oferuje swoje usługi także w zakresie fotografii lotniczej, która umożliwia ukazanie obiektów lub określonej przestrzeni w niespotykanym normalnie ujęciu. Dzięki temu, zdjęcia lotnicze dostarczają wielu cennych informacji, a przede wszystkich stanowią doskonałą prezentację o dużych walorach estetycznych.

Najpopularniejsze tematy zdjęć lotniczych to:

  • architektura – dla potrzeb koncepcji i wizualizacji projektów
  • krajobraz – dla zaprezentowania malowniczych walorów przyrody, publikacji i materiałów promocyjnych
  • przemysł – dla projektów technologicznych i przemysłowych
  • urbanistyka – dla potrzeb projektowania planistycznego, ruralistycznego, drogowego; inwentaryzacji stanu istniejącego; prac naukowych, badań archeologicznych, oceny zanieczyszczenia, badań statystycznych (np. badanie występowania konkretnych gatunków roślin), kontroli upraw rolniczych (np. dla potrzeb dofinansowania bezpośredniego), promocji inwestycji, oraz wielu innych dziedzin.

Aby uzyskać wymagany efekt na zdjęciach, trzeba wziąć pod uwagę takie parametry jak wysokość, kąt ujęcia obiektu, oświetlenie (pora dnia i pogoda).

W razie jakichkolwiek pytań służymy informacją i pomocą.