Dane Techniczne

Rozpiętość: 15 m
Długość: 6,69 m
Wysokość: 1,57 m
Powierzchnia nośna: 12,51 m2
Obciążenie powierzchni: 30,40 kg/m2
Wydłużenie: 18
Wznios skrzydła:
Cięciwa przykadłubowa: 1,115 m
Średnia cięciwa aerodynamiczna: 0,88 m
Rozpiętość usterzenia wysokości: 2,75 m
Powierzchnia usterzenia:  1,55 m2
Dopuszczalna masa własna: 200-240 kg
Masa ładunku użytecznego: 140 kg
Masa max. w locie: 380 kg
Prędkość minimalna: 61 km/h
Opadanie minimalne: 0,60 m/s
przy prędkości: 72 km/h
Max. doskonałość: 35
przy prędkości: 78 km/h
Prędkość dopuszczalna: 220 km/h
Dopuszczalna prędkość holowania: 140 km/h
Współczynniki obciążeń
dopuszczalnych:
+ 5,3 / -2,65 g

Dane eksploatacyjne szybowców dotyczą szybowców nowych. Nie uwzględniono w nich ograniczeń ze względu na biuletyny oraz specyfikę danego egzemplarza szybowca.

Więcej informacji o Junior SZD-51-1: http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd51.htm