Nagroda została przyznana przez lubelską Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo za współpracę Klubu Seniorów ze szkołami, które mają za patronów lotników. Wniosek wpłynął ze strony działającego przed reformą edukacji Gimnazjum im. płk.pil. Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie. Pliszczyn znajduje się przy granicy administracyjnej Lublina i był niegdyś majątkiem Kołaczkowskich. Uroczyste wręczanie nagród nastąpiło 21 stycznia 2018 r.

Slajd wyświetlany podczas gali wręczania nagrody

Przedstawiciele Klubu Seniorów Aeroklubu Lubelskiego: Władysław Bubień, Wanda Brzyska i Janusz Stachowicz odbierają nagrodę „Dla Dobrego Wychowania” z rąk pani Elżbiety Bolibok – dyrektor szkoły podstawowej nr 19 w Lublinie. Po prawej, za Januszem Stachowiczem stoi przewodniczący Kapituły prof. KUL ks. Adam Rybicki i pani Marta Szaro z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. W tle znajduje się zespół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie który uświetniał śpiewem uroczystość.

Fotografia przedstawicieli Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Lubelskiego z gronem pedagogicznym dotychczasowego Gimnazjum im. płk. pil. Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie podczas gali rozdania nagród. Od prawej – pani dyr. Anna Krzyżanowska, a na drugim planie Monika Garbacz i Dorota Kędzierska.

Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Lubelskiego wyróżniony nagrodą “Dla Dobrego Wychowania”