Aeroklub Lubelski poszukuje najemców na nieruchomość położoną na lotnisku w Radawcu – samodzielny budynek z częścią hangarową, z pomieszczeniami warsztatowo-magazynowymi, socjalnymi, sanitarnymi oraz biurowymi.

Powierzchnia użytkowa budynku na wynajem:

Hangar
Część hangarowa o łącznej powierzchni: 420 m2
3 pomieszczenia warsztatowo-magazynowe o łącznej powierzchni: 79 m2
6 pomieszczeń socjalno-sanitarnych o łącznej powierzchni: 20 m2
Razem: 519 m2

I piętro
4 pomieszczenia biurowo-socjalne o łącznej powierzchni: 66 m2
2 pomieszczenia sanitarne o łącznej powierzchni: 32 m2
Korytarz o powierzchni: 18 m2
Razem: 116 m2

Razem powierzchnia użytkowa Hangaru i I piętra: 635 m2

Lokalizacja budynku:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1iG3F1Z6_6yxPW3tET_shFaK5ROPr6dmr&usp=sharing

Informacje dot. nieruchomości i wynajmu:
tel. 603 303 226 
e-mai: dyrektor@aeroklub.lublin.pl