Pokazy lotnicze

Pokazy lotnicze są wspaniałą atrakcją uświetniającą festyny, koncerty, pikniki, dożynki i inne imprezy publiczne. Imprezy z udziałem samolotów, szybowców czy skoków spadochronowych przyciągają zawsze większą publiczność i pozwalają doskonale wypełnić czas w programie organizatora.

Pokazy lotnicze dostarczają publiczności mocnych wrażeń, budząc ogromne zainteresowanie zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników, którzy to są często głównym czynnikiem zachęcającym całą rodzinę do wzięcia udziału w imprezie.

Aeroklub Lubelski oferuje wiele możliwości w zakresie pokazów lotniczych, w tym:

  • akrobacje samolotowe, szybowcowe,
  • skoki spadochronowe,
  • pokazy motolotni,
  • pokazy modeli latających.

Niepowtarzalną i niezapomnianą atrakcją dla uczestników imprez są także loty widokowe.

Sponsorom, organizatorom i innym firmom uczestniczącym w imprezie Aeroklub może zaoferować dodatkowe usługi reklamowe, np.:

  • loty z banerami reklamowymi,
  • reklama na samolotach, szybowcach, spadochronach, motolotniach,
  • zrzucanie ulotek reklamowych,
  • reklama na planszach, hangarach znajdujących się na terenie lotniska, gdy impreza odbywa się na lotnisku.