Dane techniczne:
Rozpiętość skrzydeł: 16,67 m
Długość: 8,38 m
Wysokość: 2,04 m
Powierzchnia skrzydeł: 18,16 m2
Wydłużenie skrzydeł: 15,3
Profil skrzydła: Wortmann
Ciężar własny: 368 kg
Ciężar całkowity: 570 kg
Obciążenie powierzchni: – kG/m2
Doskonałość: 30,0 przy 80 km/h
Prędkość opadania: 0,70 m/s przy 75 km/h
Prędkość min.: 58 km/h
Prędkość dopuszczalna: 215km/h
Współczynniki obciążeń: +5,3 / -2,65g

Dane eksploatacyjne szybowców dotyczą szybowców nowych. Nie uwzględniono w nich ograniczeń ze względu na biuletyny oraz specyfikę danego egzemplarza szybowca.

Więcej informacji o Puchacz SZD-50-3: http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd50.htm