Zawiadomienie.

W dniu 30.06.2018 roku Zarząd Aeroklubu Lubelskiego w oparciu o Regulamin Sekcji Specjalnościowych podjął decyzję o zwołaniu Zebrań Wyborczych w poszczególnych sekcjach.

Wszystkie zebrania odbędą się w sali metodycznej Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu w terminach:

sekcja modelarska – 14 lipca (sobota) godz. 09.00 – pierwszy termin, godz. 09.15 drugi termin

sekcja balonowa – 14 lipca ( sobota) godz. 10.00 – pierwszy termin, godz. 10.15 drugi termin

sekcja samolotowa – 14 lipca ( sobota) godz. 17.00 – pierwszy termin, godz. 17.15 drugi termin

sekcja szybowcowa – 14 lipca (sobota) godz. 18.00 – pierwszy termin, godz. 18.15 drugi termin

sekcja spadochronowa – 15 lipca (niedziela) godz. 18.00 – pierwszy termin, godz. 18.15 drugi termin

sekcja historyczna -06 sierpień (poniedziałek) godz. 16.00 – pierwszy termin, godz. 16.15 drugi termin

Skład poszczególnych reprezentacji sekcji w liczbie nie przekraczającej 3 osób wybierany jest w wyniku tajnego głosowania podczas posiedzenia wyborczego sekcji. Zebranie wyborcze w drodze głosowania wyłania ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. Członkowie sekcji mogą wybrać ze swojego grona również Sekretarza.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni i honorowi danej sekcji. Posiedzenie wyborcze jest prawomocne w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę uprawnionych w drugim terminie.

Nowo wybrany Przewodniczący Sekcji przedstawia Zarządowi Aeroklubu protokół z zebrania wyborczego sekcji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Aeroklubu.

z upoważnienia Zarządu Aeroklubu

Adam Gruszecki

Zebranie Wyborcze w Sekcji Spadochronowej.