W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii) oraz wynikającymi z niego regulacjami dotyczącymi zakazu zgromadzeń informuje się, iż Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Lubelskiego nie może odbyć się w terminie statutowym.

Zarząd Aeroklubu Lubelskiego zwoła Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Lubelskiego w najbliższym możliwym terminie po ustaniu w/w przeszkody.

Na podstawie Uchwały Zarządu nr 167/04/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku.

Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia