Pani Prezes Monika SOBIECH – MISIUREK

Kobiety w lotnictwie coraz aktywniej angażują się w obszary działania tradycyjnie rezerwowane dla mężczyzn.

Pani Kapitan w kokpicie nikogo już nie dziwi, Pani Dyrektor w aeroklubie to również coraz częstszy obraz.

Wydarzeniem bezprecedensowym jest natomiast powołanie przez Zarząd Aeroklubu Lubelskiego na stanowisko Prezesa, wieloletniej członkini Sekcji Spadochronowej i klubowej koleżanki- Moniki SOBIECH- MISIUREK.

Jeszcze nigdy w historii Aeroklubu lubelskiego, kobieta nie piastowała funkcji Prezesa! Wybór ten może być uznany za symbol zmian w środowisku lotniczym i w całym świecie, gdzie atuty kobiet coraz częściej zyskują uznanie. Ponadto wpisuje się idealnie w świętowanie 101-szej rocznicy uzyskania przez kobiety praw wyborczych, a tym samym uznanie pełni i niezbywalności ich praw publicznych.

Monika przez ostatnie osiem lat uczestniczyła aktywnie w pracach Zarządu jako Sekretarz, a wcześniej protokolant. Zna specyfikę pracy Aeroklubu, a jego dobro jest jej bliskie. Przez ostatnie lata kierowała pracą “układalni” spadochronów, a Członkowie Sekcji bez wahania powierzają w jej ręce swoje bezpieczeństwo. Wierzymy, że zaufanie, jakim darzona jest w tym zakresie przeniesie się również na jej pracę w nowej roli osoby kierującej pracami Zarządu i działalnością Aeroklubu.

Monika Sobiech-Misiurek Prezes Aeroklubu Lubelskiego