Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela Zygmunta Piwowarskiego, długoletniego członka Aeroklubu Lubelskiego i Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Lubelskiego.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona dnia 19 marca o godzinie 11.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie, po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego do grobu.

Odszedł Zygmunt Piwowarski