Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności składek członkowskich za 2021 rok – przy jednorazowej wpłacie za cały rok, w terminie do dnia 31 marca, można skorzystać z obniżonej kwoty składek.

Bardzo ważna jest data płatności. Jeśli przelew zostanie zlecony 31 marca i równocześnie tego dnia zrealizowany, a następnie zaksięgowany w banku Aeroklubu dopiero 1 kwietnia, zostanie on uznany za terminową płatność. Jeśli natomiast przelew będzie zrealizowany dopiero 1 kwietnia (zbyt późna godzina zlecenia w dniu poprzednim), niestety nie będziemy mogli tego uznać za terminową płatność.

Dlatego prosimy o możliwie wcześniejsze wpłaty, aby uniknąć nieporozumień.
Aktualne opłaty członkowskie:https://www.aeroklub.lublin.pl/cennik-aeroklubowy/

Przy okazji proszę również zapoznać się z nowym cennikiem za operacje lotnicze.

Przypomnienie o składkach członkowskich