Informujemy, że na ostatnim zebraniu Zarządu w dniu 6 lutego uchwalone zostały nowe składki członkowskie na rok 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat członkowskich:
https://www.aeroklub.lublin.pl/cennik-aeroklubowy/

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem i zachęcamy do uiszczenia opłat na preferencyjnych warunkach do dnia 31 marca.


Opłaty za działalność sportową w 2020 roku będą przedmiotem obrad Zarządu w dniu 4 marca. Po zatwierdzeniu tych opłat, opublikujemy cennik na stronie Aeroklubu.

Składki członkowskie w 2020 r.