płk pil. Zdzisław Górecki – Człowiek o pięknym patriotycznym, lotniczym życiorysie. Jego młodość przypadła na czas przygotowań do obrony Ojczyzny. Później zdał z tego egzamin wzorowo. Już przed wojną był instruktorem lotniczym w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Zestrzelony przez Rosjan 17 września 1939 r. nie mógł dalej walczyć na niebie. Podjął działalność konspiracyjną w Armii Krajowej – ponosząc po wojnie tego konsekwencje typowe dla tamtych czasów – zesłanie do radzieckich obozów pracy na kilka lat. Później powrócił do umiłowanego lotnictwa w wojsku. Wyszkolił wielu znanych pilotów, w tym dowódców najwyższej rangi. Następnie podjął ryzykowną i pełną poświęcenia pracę w lotnictwie sanitarnym, którego był współorganizatorem. Zapisał się we wdzięcznej pamięci rzeszy ludzi, którym ratował zdrowie i życie.

Z Aeroklubem Lubelskim był związany przez kilkadziesiąt lat. Do końca swoich dni uczestniczył w działalności Lubelskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Będzie Go brakowało szczególnie tym, którzy mieli zaszczyt Go znać.

Wspomnienie o Zdzisławie Góreckim