Zarząd Aeroklubu Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 roku podjął uchwałę nr 282/10/2017:

Zarząd Aeroklubu Lubelskiego w wykonaniu woli Walnego Zebrania Członków Aeroklubu Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2017 roku, zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Aeroklubu Lubelskiego, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2017 roku, o godzinie 10:00 w pierwszym terminie oraz o 10:30 w drugim terminie, w siedzibie Automobilklubu Lubelskiego przy ul. Północnej 22b w Lublinie.

Celem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest:

  1. uchwalenie nowego statutu Aeroklubu Lubelskiego,
  2. wyznaczenie kierunków działania Aeroklubu dla realizacji celów statutowych oraz podniesienia poziomu sportowego w poszczególnych sekcjach specjalnościowych.

Zgodnie z §14 obowiązującego statutu Aeroklubu Lubelskiego Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje sprawy które stanowiły cel jego zwołania oraz podejmuje w tym zakresie uchwały.

Więcej informacji na Portalu Informacyjnym Aeroklubu Lubelskiego.

Prezes Aeroklubu Lubelskiego
Władysław Bubień

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu ALb.