Zarząd Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu uchwałą nr 237/07/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Lubelskiego.

Miejsce obrad: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, aula 018.

Termin obrad: 13 sierpnia 2021 roku, godzina 17:30- I termin, godzina 18:00- II termin

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.     

Szczegóły zawiadomienia o Walnym, porządek obrad oraz regulamin:
https://www.aeroklub.lublin.pl/download/ALb-zawiadomienie-walne.pdf

Zawiadomienie: Walne Zgromadzenie Aeroklubu w dniu 13 sierpnia 2021 r.