Aeroklub Lubelski, aby zapewnić środki finansowe dla działalności sportowej, świadczy następujące usługi: