Aeroklub Lubelski posiada kompleksowy sprzęt lotniczy przeznaczony do akcji szczepienia lisów oraz kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie. Udane akcje szczepień wykazały, że liczba zachorowań na wściekliznę wśród żyjących na wolności lisów uległa zdecydowanemu zmniejszeniu do wartości marginalnych. Dzięki tym akcjom, nigdzie w regionie lubelskim nie ma już terenów zamkniętych z powodu występowania tam wścieklizny.

Aeroklub przeprowadza akcje szczepienia za pomocą trzech samolotów An-2 wyposażonych w specjalne systemy GPS monitorujące zrzuty w określonych obszarach. Samoloty latają na wysokości 180-200 m. W tym czasie 3-4 osoby wewnątrz zajmują się wyrzucaniem kostek ze szczepionką.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie prowadzona jest metodą doustną. Odbywa się to w ten sposób, że szczepionka w postaci małych kostek jest zrzucana z samolotu w ustalonej ilości dawek na 1 km kw. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci kostki o wymiarach 4,5cm x 4,5cm x 1,0cm, koloru zielono – brązowego o intensywnym zapachu rybnym. Miejsca zrzutów obejmują kompleksy leśne, pola i łąki. Pomijane są oczywiście tereny zabudowane.

Akcje szczepienia lisów przeprowadzane są na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509).