Klasa Lotnicza – Rekrutacja

Warunki przyjęcia do klasy lotniczej:

  • Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)
  • Pozytywny wynik badań przeprowadzony w Lublinie przez Ośrodek Medycyny Lotniczej
  • Zaliczenie testu sprawnościowego
  • Odpowiednia liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana zgodnie z zasadami rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego

Informacji o szczegółach warunków przyjęcia do klasy lotniczej udzielają szkoły.

Wymagania zdrowotne nie są wygórowane. Konieczne jest przeprowadzenie podstawowych badań obejmujących: RTG klatki piersiowej (po 18 roku życia); badania krwi: morfologia, OB, glukoza, cholesterol, bilurubina; analiza moczu; EKG; konsultacja laryngologiczna + audiogram; konsultacja okulistyczna. Potrzebne jest także zaświadczenie o szczepieniu BCG lub książeczka zdrowia dziecka dla osób przed 18 rokiem życia, oraz fotografia twarzy (jak do legitymacji szkolnej). Koszt lekarskich badań lotniczych ponosi kandydat (ok. 150-170 zł). Orzeczenie lekarskie jest ważne przez cały okres liceum.
Badania trzeba wykonać przed złożeniem papierów do szkoły. Badania można wykonać samodzielnie w wybranym ośrodku medycyny lotniczej lub u uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich lekarzy – orzeczników.

Warunkiem jest też zaliczenie testu sprawnościowego w oparciu o zmodyfikowany indeks sprawności fizycznej Zuchory, badający m.in. szybkość, skoczność, siłę ramion, gibkość, siła mięśni brzucha, wytrzymałość.

Dodatkowe kryteria określają ogólne postanowienia regulaminu przyjęć kandydatów do klas pierwszych, z którym można zapoznać się w danej szkole.

Więcej informacji na stronie http://xliceum.zsel.lublin.eu/klasa-szybowcowa

ZAPISY NA SZKOLENIA SAMOLOTOWE i SPADOCHRONOWE(2024) TRWAJĄ NADAL.

Informacje w sprawie szkolenia samolotowego tel: 603 303 226, spadochronowego tel: 885 324 444, 601 200 320

Zapraszamy także do zakupu Voucherów i Szkoleń na sezon 2024

OK
X