W roku 1997 w Aeroklubie Lubelskim z inicjatywy instruktorów motolotniowych powstała sekcja mikrolotowa. Przez pierwszy rok działalności wyszkolono 10 pilotów i wykonano 6 prywatnych motolotni sprawdzonej konstrukcji.

W roku 1999 zostały wybudowane hangary dla sekcji mikrolotowej z pomocą jej członków. W dniu 19 listopada 2004 r. śnieżny huragan dokonał całkowitego zniszczenia hangarów wraz ze sprzętem lotniczym, całym zapleczem i wyposażeniem obsługi sprzętu. W roku 2005 odbudowano wszystkie trzy segmenty hangarowe o wzmocnionej konstrukcji odpornej na nawałnice pogodowe.

Sekcja mikrolotowa liczy obecnie 13 członków.