Projekty Unijne

AEROKLUB LUBELSKI W RADAWCU realizuje projekt pt. „Zwiększenie odporności na czynniki pandemii poprzez wdrożenie systemu SZOL – oprogramowania pozwalającego na elektroniczny obieg dokumentów oraz wprowadzenie zdalnych szkoleń teoretycznych i egzaminów w Aeroklubie Lubelskim w Radawcu.” w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania firmy podczas pandemii oraz po jej zakończeniu poprzez wdrożenie cyfryzacji.

Planowane efekty:

Realizacja projektu umożliwi zbudowanie pozycji rynkowej oraz przełoży się na sprawne funkcjonowanie Aeroklubu w przyszłości, w tym:

– wzrost konkurencyjności i przychodów dzięki zastosowaniu cyfryzacji procesów biznesowych

– usprawnienie procesów i sposobów komunikacji wewnętrznej i z odbiorcami usług.

Wartość projektu: 285 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 242 930,00 zł

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19”.

Skoki spadochronowe w tandemie 2024r. - pomoc w zakupie: tel. 885 324 444

Loty szybowcowe zapoznawcze 2024r. - pomoc w zakupie: tel. 795 453 441, 603 563 064

Loty samolotowe zapoznawcze cały rok - uzgadnianie terminu: tel. 605 891 391

Zapraszamy do zakupu Voucherów i Szkoleń na sezon 2024

OK
X