Cennik dla Członków Aeroklubu

Zanim wykonasz przelew tradycyjny, sprawdź jaki zastosować opis w przelewie (link).


Składki członkowskie

Składka członkowska dla członków zwyczajnych Aeroklubu Lubelskiego obowiązująca w 2022 roku

W ramach opłaconej składki członkowie sekcji szybowcowej, spadochronowej, samolotowej, balonowej, mikrolotowej i modelarskiej zostają objęci ubezpieczeniem NNW.
PDF – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
PDF – INFORMACJA O ROZSZERZENIU OWU

Sekcje: szybowcowa, samolotowa, spadochronowa, balonowa, mikrolotowa

przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. składka wynosi:
550 zł/rok – osoby pracujące,
330 zł/rok – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia oraz studenci (niepracujący), którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Składka wpłacona po 31 stycznia 2022 wynosi:

płatność wyłącznie za cały rok
900 zł rok – osoby pracujące,
660 zł rok – uczniowie i studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia,

Wpisowe do Aeroklubu:
680 zł – osoby pracujące,
460 zł – członkowie, którzy ukończyli 16 roku życia; studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25 roku życia

Sekcja modelarska

220 zł/rok – osoby pracujące, emeryci
110 zł/rok – młodzież powyżej 16 roku życia; studenci studiów dziennych do 25 roku życia
80 zł/rok – młodzież poniżej 16 roku życia

Wpisowe do Aeroklubu:
110 zł – członkowie pow. 16 roku życia,
0 zł – młodzież poniżej 16 roku życia,

Sekcja historyczna

Dla członków zwyczajnych, przy jednorazowej wpłacie za cały rok uregulowanej w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. składka wynosi: 220 zł/rok
Dla członków zwyczajnych składka wpłacona po 31 stycznia 2022 wynosi: 22 zł/miesiąc

Opłata manipulacyjna przy przeniesieniu z Sekcji Historycznej do pozostałych sekcji:
220 zł – młodzież pow. 16 roku życia; studenci (niepracujący) do 25 roku życia,
550 zł – pozostali,

Członkowie zwyczajni Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.

Składka członkowska dla członków stowarzyszonych i wspierających Aeroklubu Lubelskiego obowiązująca w 2022 roku

Roczne świadczenie sekcyjne dla członków stowarzyszonych i wspierających – zawiera ubezpieczenie NNW (nie dotyczy w 1 roku szkolenia podstawowego).

Sekcje: samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, mikrolotowa

310 zł/rok – młodzież szkolna i studenci studiów dziennych do 25 roku życia
550 zł/rok – pozostali

Sekcja balonowa:

200 zł/rok – młodzież szkolna i studenci studiów dziennych do 25 roku życia
330 zł/rok – pozostali

Sekcja modelarska: 

220 zł/rok – osoby pracujące
110 zł/rok – młodzież pow. 16 roku życia; studenci studiów dziennych do 25 roku życia
80 zł/rok – młodzież poniżej 16 roku życia, emeryci

Sekcja historyczna:

1 zł/miesiąc

[Wysokość składek na 2022 rok na podstawie Uchwały Zarządu Nr 262/12/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku]


Opłaty

Opłaty za działalność sportową w Aeroklubie Lubelskim w 2022 roku.

SEKCJA SAMOLOTOWACzłonek zwyczajnyCzłonek stowarzyszonyOsoby zewnątrz
Cessna 152 z instruktorem690 zł/h710 zł/h830 zł/h
Cessna 152 PIC540 zł/h560 zł/h650 zł/h
Cessna 152 PIC (pakiet 10 godzin)5200 zł5300 zł6500 zł
Cessna 152 PIC (pakiet 20 godzin)10100 zł10300 zł12600 zł
Cessna 172N z instruktorem880 zł/h900 zł/h1030 zł/h
Cessna 172N PIC730 zł/h750 zł/h840 zł/h
Cessna 172 PIC (pakiet 10 godzin)7050 zł7150 zł8400 zł
Cessna 172 PIC (pakiet 20 godzin)13 800 zł14000 zł16 500 zł
JAK-12A PIC950 zł/h —— ——
AN-24200 zł/h4500 zł/h5500 zł/h
Socata Rallye 235e z instruktorem1050 zł/h1070 zł/h1210 zł/h
Socata Rallye 235e PIC900 zł/h920 zł/h1030 zł/h
Na podstawie uchwały nr 29/05/2022 z dnia 09.05.2022

SEKCJA SZYBOWCOWACzłonek AeroklubuOsoby zewnątrz
Opłata resursowa za lot szkolny, treningowy i zawodniczy szybowcem:  
jednomiejscowym54 zł /h96 zł /h
dwumiejscowym90 zł /h144 zł /h
Start za wyciągarką30 zł/ciąg45 zł/ciąg
Hol szybowca za samolotem15 zł/min25 zł/min
   
Pakiet godzin szybowcem jednomiejscowym:  
30 godzin pakiet sportowy 1500 zł—–
Transport szybowca po lądowaniu w terenie przygodnym piloci licencjonowani transport aeroklubowy  2,00 zł/km  2,00 zł/km
Transport szybowca po lądowaniu w terenie przygodnym dla pilotów-uczniów  bezpłatny  —–
SEKCJA SZYBOWCOWA – SZKOLENIA  
Szkolenie podstawowe za wyciągarką (max 70 lotów, wykonane w 2022 roku)5500 zł
Szkolenie “popodstawowe” ćwiczenie na celność – pakiet2000 zł
  
Loty szkolne zapoznawcze: 
start za wyciągarką lot po kręgu – (4-8 minut)350 zł
start za wyciągarką lot po kręgu + lot termiczny – (do 30 minut)400 zł
start za samolotem lot po kręgu – (do 10 minut)500 zł
start za samolotem lot termiczny – (do 30 minut)600 zł
  
Loty warunkowe do odznak szybowcowych dla pilotów do 21 r. życia, potwierdzone przez Komisarza Sportowego na podstawie decyzji Komisji AP  zwolnione z opłat za resurs szybowca (start płatny)
Na podstawie chwały nr 28/05/2022 z dnia 09.05.2022

SEKCJA SPADOCHRONOWA 

Cennik skoków spadochronowych zostanie zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Lubelskiego.

SEKCJA BALONOWA
– za wydanie zaświadczenia o ukończeniu balonowego szkolenia praktycznego1000 zł
  1. Członkowie Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.
  2. Członkowie sekcji samolotowej i spadochronowej regulują płatności w danym dniu wykonywania lotów/skoków.
  3. Członkowie sekcji szybowcowej regulują płatności za loty, hole i ciąg
    w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wykonania lotu/ów.
  4. Opłata za nocleg w pokojach pilotów – 25 zł/osoba/doba.
  5. Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty po terminie płatności – 100 zł.

[Cennik opłat na podstawie Uchwały Zarządu Nr 205/03/2021 z dnia 16 marca 2021 roku.]

Do Pobrania

Statut Aeroklubu Lubelskiego (.pdf)

Regulamin korzystania z lądowiska modelarskiego AeroklubuLubelskiego w Radawcu (.pdf)

Regulamin członkowski Aeroklubu Lubelskiego (.pdf)

Przy składaniu deklaracji członkowskiej, proszę pamiętać również o dołączeniu podpisanej klauzuli informacyjnej: Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków Aeroklubu Lubelskiego (pdf)

Skoki spadochronowe w tandemie - uzgadnianie terminu: tel. 504 201 890

Loty szybowcowe zapoznawcze - uzgadnianie terminu: tel. 795 453 441

Loty samolotowe zapoznawcze - uzgadnianie terminu: tel. 605 891 391

Zapraszamy do zakupu Voucherów i Szkoleń na sezon 2023 - sprawdź promocje!

OK
X