Cennik dla Członków Aeroklubu i nie tylko

Lądowanie komercyjne: 60 zł

Postój nocny samolotu na lotnisku: 60 zł

Lądowanie szkolne dla Aeroklubów: 1 lądowanie 0 zł, kolejne 60 zł (dotyczy jednego dnia)

Pakiet 10 lądowań: 250 zł (dotyczy jednego dnia)

Pakiet 20 lądowań lub: 300 zł (dotyczy jednego dnia)

Lądowanie w celu zatankowania paliwa: bezpłatne

SESJE ZDJĘCIOWE

Sesja zdjęciowa na lotnisku 100 zł: do 2 godz.
Sesja zdjęciowa za sterami samolotów, szybowców, ze spadochronem: 300 zł, 1 godz.
Sesja zdjęciowa sprzętu mechanicznego: samochody, motocykle, maszyny i inne: 300 zł, 1 godz.

Zanim wykonasz przelew tradycyjny, sprawdź jaki zastosować opis w przelewie (link).


Składki członkowskie dla członków zwyczajnych Aeroklubu Lubelskiego za 2024 rok

W ramach opłaconej składki członkowie sekcji szybowcowej, spadochronowej, samolotowej, balonowej, mikrolotowej i modelarskiej zostają objęci ubezpieczeniem NNW.

Członkowie zwyczajni

1. Dla sekcji szybowcowej, samolotowej, spadochronowej, balonowej, mikrolotowej:

   740 zł członkowie zwyczajni

   520 zł  młodzież szkolna oraz studenci studiów dziennych do 25 roku życia.

2. Dla sekcji modelarskiej:

    370 zł członkowie zwyczajni

    250 zł  młodzież szkolna oraz studenci studiów dziennych do 25 roku życia.

3. Dla sekcji historycznej:

    12 zł członkowie zwyczajni (bez ubezpieczenia)

Osoby wstępujące do Aeroklubu w trakcie roku są zwolnione z opłat dodatkowych.

Wpisowe do Aeroklubu (dotyczy przyjęcia na członka zwyczajnego).

600 zł   Wpisowe do Aeroklubu. Wszyscy nie uwzględnieni w poniższych zniżkach.
300 zł   Wpisowe do Aeroklubu – młodzież szkolna oraz studenci studiów dziennych do 25 roku życia

Sekcja modelarska:

120 zł – członkowie z wyłączeniem młodzieży szkolnej (j.n.)
0 zł – młodzież szkolna do 25 roku życia

Sekcja historyczna:

0 zł

———————————————-

Członkowie stowarzyszeni

Składki wraz z ubezpieczeniem NNW na rok 2024 będą wynosiły:

1. Dla sekcji szybowcowej, samolotowej,  balonowej, mikrolotowej:

   740 zł członkowie stowarzyszeni

   520 zł  młodzież szkolna oraz studenci studiów dziennych do 25 roku życia.

2. Dla sekcji modelarskiej:

    370 zł członkowie stowarzyszeni

    250 zł  młodzież szkolna oraz studenci studiów dziennych do 25 roku życia.

3. Dla sekcji spadochronowej:

   740 zł członkowie stowarzyszeni

   520 zł  młodzież szkolna oraz studenci studiów dziennych do 25 roku życia.

     35 zł członkowie stowarzyszeni przyjmowani na okres do 5 dni (ubezpieczenie we  własnym zakresie)

4. Dla sekcji historycznej:

    12 zł członkowie stowarzyszeni  (bez ubezpieczenia)

Opłata za przeniesienie z sekcji historycznej do innych sekcji w wysokości wpisowego do poszczególnych sekcji.


Opłata za przeniesienie z sekcji modelarskiej do innych sekcji w wysokości wpisowego pomniejszonego o wpłacone wpisowe do sekcji modelarskiej.

Członkowie zwyczajni Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.Opłaty 2024

Opłaty za działalność sportową w Aeroklubie Lubelskim w 2024 roku.

Cessna 152 z instruktorem750 zł/h
Cessna 152 PIC590 zł/h
Cessna 152 PIC (pakiet 10 godzin)5700 zł
Cessna 152 PIC (pakiet 20 godzin)11000 zł
Cessna 172N z instruktorem990 zł/h
Cessna 172N PIC860 zł/h
Cessna 172 PIC (pakiet 10 godzin)8170 zł
Cessna 172 PIC (pakiet 20 godzin)15480 zł
JAK-12A PIC (pakiet 10 godz.)14000 zł
AN-25200 zł/h
Socata Rallye 235e z instruktorem1250 zł/h
Socata Rallye 235e PIC1090 zł/h
SEKCJA SZYBOWCOWACzłonek AeroklubuOsoby zewnątrz
          

Opłata resursowa za lot szkolny, treningowy i zawodniczy szybowcem 2024:
  
jednomiejscowym72 zł /h zł /h
dwumiejscowym120 zł /h zł /h
Start za wyciągarką45 zł/ciąg zł/ciąg
Hol szybowca za samolotem20 zł/min zł/min
   
Pakiet 20 godz. szybowcem jednomiejscowym:  
1300zł
Transport aeroklubowy szybowca po lądowaniu w terenie przygodnym  4,00 zł/km  zł/km
 
Hangarowanie przyczepy szybowcowej* Po podpisaniu Umowy.  
Hangarowanie szybowca złożonego do lotu Po podpisaniu Umowy.

Wypożyczenie szybowca poza lotnisko Radawiec na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, po uzyskaniu pozytywnej opinii:

Przewodniczącego Sekcji, Kierownika Szkolenia i Dyrektora 2000 zł/kaucja zwrotna

SEKCJA SZYBOWCOWA – SZKOLENIA 
 
Szkolenie podstawowe za wyciągarką (max 70 lotów, wykonane w 2024 roku, teoria i praktyka)7300 zł
Szkolenie “po podstawowe” ćwiczenie na celność – pakiet2300 zł
  
Loty szkolne zapoznawcze: 
start za wyciągarką lot po kręgu – (4-8 minut)350 zł
start za wyciągarką lot po kręgu + lot termiczny – (do 30 minut)450 zł
start za samolotem lot po kręgu – (do 10 minut)500 zł
start za samolotem lot termiczny – (do 30 minut)600 zł
  

SEKCJA SPADOCHRONOWA 2024

Trwają konsultacje

SEKCJA SPADOCHRONOWA 2023

SEKCJA BALONOWA
– za wydanie zaświadczenia o ukończeniu balonowego szkolenia praktycznego …….. zł

  1. Członkowie Aeroklubu Lubelskiego zrzeszeni jednocześnie w kilku sekcjach specjalnościowych opłacają składkę członkowską jak za jedną sekcję, przyjmując, że obowiązującą jest najwyższa zatwierdzona składka.
  2. Członkowie sekcji samolotowej i spadochronowej regulują płatności w danym dniu wykonywania lotów/skoków.
  3. Członkowie sekcji szybowcowej regulują płatności za loty, hole i ciąg
    w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wykonania lotu/ów.
  4. Opłata za nocleg w pokojach pilotów – 45 zł/osoba/doba.
  5. Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty po terminie płatności – 100 zł.

[Cennik opłat na podstawie Uchwały Zarządu Nr 205/03/2021 z dnia 16 marca 2021 roku.]

Do Pobrania

Statut Aeroklubu Lubelskiego (.pdf)

Regulamin korzystania z lądowiska modelarskiego AeroklubuLubelskiego w Radawcu (.pdf)

Regulamin członkowski Aeroklubu Lubelskiego (.pdf)

Przy składaniu deklaracji członkowskiej, proszę pamiętać również o dołączeniu podpisanej klauzuli informacyjnej: Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków Aeroklubu Lubelskiego (pdf)

Polityka bezpieczeństwa DTO 034

2 MARCA 2024r. godz. 9.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ TEORETYCZNYCH-GRUPA PODSTAWOWA SZYBOWCOWA. ZAPISY NA SZKOLENIA (2024) NADAL TRWAJĄ.

Informacje w sprawie szkolenia szybowcowego uzyskać można pod numerami: 603 563 064, 607 034 364. Szkolenia samolotowego: 605 891 391, 728 322 913, a także u dyrektora 603 303 226

Zapraszamy do zakupu Voucherów i Szkoleń na sezon 2024

OK
X