Statut Aeroklubu Lubelskiego

Aeroklub Lubelski posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.

Aeroklub Lubelski skupia entuzjastów lotnictwa sportowego i rekreacyjnego, odwołuje się do tradycji Aeroklubu Polskiego i dąży do stworzenia warunków rozwoju i kształcenia adeptów sportów lotniczych.

Podstawowe cele Aeroklubu

  1. Propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów lotniczych.
  2. Koordynacja i wspieranie działalności statutowej swoich członków.
  3. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych.
  4. Reprezentowanie sportów lotniczych na arenie międzynarodowej.
  5. Wspieranie inicjatyw, szkolenia i działalności lotniczej dzieci i młodzieży.
  6. Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie, jako elementu edukacji narodowej.
  7. Działanie na rzecz gospodarki i kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju, zapobieganie klęskom żywiołowym i ekologicznym oraz zagrożeniom cywilizacyjnym.

Do pobrania:

Statut Aeroklubu Lubelskiego (.pdf)

Regulamin korzystania z lądowiska modelarskiego AeroklubuLubelskiego w Radawcu (.pdf)

Regulamin członkowski Aeroklubu Lubelskiego (.pdf)

Przy składaniu deklaracji członkowskiej, proszę pamiętać również o dołączeniu podpisanej klauzuli informacyjnej: Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków Aeroklubu Lubelskiego (pdf)

ZAPISY NA SZKOLENIA SAMOLOTOWE i SPADOCHRONOWE(2024) TRWAJĄ NADAL.

Informacje w sprawie szkolenia samolotowego tel: 603 303 226, spadochronowego tel: 885 324 444, 601 200 320

Zapraszamy także do zakupu Voucherów i Szkoleń na sezon 2024

OK
X