KONTAKT

Aeroklub Lubelski w Radawcu
Radawiec Duży 272A
21-030 Motycz, Polska

          


DYREKTOR
Bogusław Misiak
tel. nr wewn.: 21
dyrektor@aeroklub.lublin.pl
tel.: 603 303 226

________________________

Kierownik szkolenia (HT)
Robert Nachajski
tel. nr wewn.: 24
tel.: 607 034 364
szkolenie@aeroklub.lublin.pl

______________________________

Z-ca kier. szkolenia ds. samolotowych
Zdzisław Nowak
tel.: 600 918 630
instruktorsamolotowy@aeroklub.lublin.pl


Kierownik Szkolenia Szkoły Spadochronowej Aeroklubu Lubelskiego
Tomasz Wziątek
tel.: 601 200 320

Telefon: +48 (81) 503 07 90, Wieża: wewn. 25


CAO
Organizacja Kompleksowej Zdatności Do Lotu

Kierownik Odpowiedzialny Bogusław Misiak

DTO-Declared Training Organization (szkolenia lotnicze)
Kierownik Odpowiedzialny Bogusław Misiak

SPO-Specialised Operations
Wykonywanie lotniczych operacji specjalistycznych

Kierownik Odpowiedzialny Bogusław Misiak


Główna Księgowa
Monika Stępniak-Chmiel
tel./fax nr wewn.: 22
ksiegowosc@aeroklub.lublin.pl

PL 69 8707 0006 0029 7888 2000 0001


Vouchery – uzgadnianie terminu:
– sk. spadochronowe: tel.: 885 324 444
– loty szybowcowe: tel.: 603 563 064
– loty samolotowe: tel.: 605 891 391


Konto bankowe
Bank Spółdzielczy w Lubartowie
SWIFT- POLUPLPR
PL 69 8707 0006 0029 7888 2000 0001

NIP: 713-23-71-033
REGON: 430387693
Numer KRS: 0000038990

Telefon: +48 (81) 503 07 90

Kierownik Obsługi/Szef Techniczny
Wacław Stępak
tel. nr wewn.:
techniczny@aeroklub.lublin.pl
tel.: 500 127 464

______________________________

Z-ca Kierownika Obsługi ds. AMO
Robert Doliński
tel. nr wewn.: 23
techniczny@aeroklub.lublin.pl


Z-ca Kierownika obsługi ds. szybowców
Stanisław Pluta
tel. 881 322 611


Z-ca Kierownika ds. operacji lotniczych SPO. Kierownik Ochrony
Grzegorz Piwowarski
tel.: 510 258 074


Kierownik CAMO
Arkadiusz Koniuszewski
tel. nr wewn.: 23
techniczny@aeroklub.lublin.pl

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aeroklub Lubelski
  w Radawcu, Radawiec Duży 272A, 21-030 Motycz
  , tel. +48 (81) 503 07 90 wew. 21, e-mail: dyrektor@aeroklub.lublin.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytanie (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie.

ZAPISY NA SZKOLENIA SAMOLOTOWE i SPADOCHRONOWE(2024) TRWAJĄ NADAL.

Informacje w sprawie szkolenia samolotowego tel: 603 303 226, spadochronowego tel: 885 324 444, 601 200 320

Zapraszamy także do zakupu Voucherów i Szkoleń na sezon 2024

OK
X