Aeroklub Lubelski w Radawcu
Radawiec Duży 272A
21-030 Motycz, Polska

Telefon: +48 (81) 503 07 90
Fax: wewnętrzny 22
Wieża: wewnętrzny 25

Kierownik szkolenia (HT)
Robert Nachajski
tel. nr wewn.: 24
tel.: 607 034 364
szkolenie@aeroklub.lublin.pl

Z-ca kier. szkolenia ds. samolotowych
Sławomir Jeliński
tel.: 605 891 391
tel. nr wewn.: 24
instruktorsamolotowy@aeroklub.lublin.pl

Kierownik CAMO – Robert Doliński
tel. nr wewn.: 23
techniczny@aeroklub.lublin.pl

Księgowość – Ewa Kozińska
tel./fax nr wewn.: 22
ksiegowosc@aeroklub.lublin.pl

Dyrektor
Piotr Gołofit
tel. nr wewn.: 21
dyrektor@aeroklub.lublin.pl
tel.: 603 303 226   

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Lubartowie
SWIFT- POLUPLPR
Nr rach.: PL 69 8707 0006 0029 7888 2000 0001

NIP: 713-23-71-033
REGON: 430387693
Numer KRS: 0000038990

Loty zapoznawcze szybowcem
oraz loty samolotowe
tel.: 795 453 441

Lot Szybowcem 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aeroklub Lubelski
    w Radawcu, Radawiec Duży 272A, 21-030 Motycz
    , tel. +48 (81) 503 07 90 wew. 21, e-mail: dyrektor@aeroklub.lublin.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytanie (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie.