Dane techniczne:

Rozpiętość: 15,0 m
Długość: 6,86m (7,03m)
Wysokość: 1,67 m
Powierzchnia nosna: 13,8 m2
Wydłużenie: 16,3
Cięciwa skrzydła (centropłat): 1,03 m
Cieciwa końcowa: 0,60 m
Śerdnia cięciwa aerodynamiczna: 0,945 m
Rozpietość usterzenia wysokości: 3,10 m
Szerokość kabiny: 0,58 m
Masa własna: 255 kg
Masa użyteczna: 115 kg
Max. masa startowa: 370 kg
Max. obciążenie powierzchni: 24,4 kg/m2
Doskonałość: 31,2
przy prędkości: 83 km/h
Minimalne opadanie: 0,6 m/s
przy prędkosci: 73 km/h
Prędkość dopuszczalna: 250 km/h
Predkość minimalna: ok 60 km/h
Dopuszczalna predkość holowania: 140 km/h
Dopuszczalne współczynniki obciążeń: +6,0 /- 3,5
Współczynniki obciążenia niszczącego: +10,4 /- 6,05

Dane eksploatacyjne szybowców dotyczą szybowców nowych. Nie uwzględniono w nich ograniczeń ze względu na biuletyny oraz specyfikę danego egzemplarza szybowca.

Więcej informacji o Pirat SZD-30: http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd30.htm