Wykłady metodą weekendową w liczbie 58 godzin lekcyjnych rozpoczną się w listopadzie przy zadeklarowanym udziale min. 10 uczestników.

Koszt  kursu – w atrakcyjnej cenie 800 zł płatny przelewem na konto Aeroklubu Lubelskiego nr rach.: 69 8707 0006 0029 7888 2000 0001  najpóźniej do 30.10.2019.

Aeroklub Lubelski jako jeden z najprężniejszych ośrodków balonowych w Polsce posiada długoletnie doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę z bardzo praktycznym i indywidualnym podejściem do edukacji.

Promocja dla pierwszych 5 osób, które dokonają wpłaty – możliwość bezpłatnych noclegów na lotnisku w Radawcu!

Dodatkowe informacje można uzyskać:
081 503 07 90
info@aeroklub.lublin.pl

Teoretyczny kurs do Licencji Pilota Balonowego